Mi a pszichodráma

Mi a pszichodráma?

A pszichodráma olyan csoportra épített önismereti személyiségfejlesztő és pszichoterápiás módszer, melynek eszköze a dramatikus szerepjáték. Középpontjában a spontán, kreatív cselekvés, az akció áll. Egyike a legkedveltebb és legelterjedtebb önismereti módszereknek, melynek széleskörű felhasználására változatosságával, játékosságával és szabadságával egyidejűleg jelentkező mélysége teszi alkalmassá.

 

Hogyan alakult ki a pszichodráma?

 

A módszert az orvosi diplomáját Bécsben megszerző, majd Amerikában élő Jacob Levy Moreno (1889-1974) dolgozta ki a XX. században és - Pető András orvos-gyógypedagógus-mozgásterapeuta meghívására tett magyarországi látogatásának hatására - Mérei Ferenc honosította meg hazánkban az 1970-es években.

Moreno számos csoporthelyzetet vizsgált, Bécs parkjaiban elhagyatott gyermekek játékát figyelte meg, tábororvosként átszervezte a menekülttáborban élőket, később megalapította a „Rögtönzések Színházát” (Stegreiftheater), melyben újsághírek alapján improvizáltak a résztvevők jeleneteket.

 

 

Hogyan hat a pszichodráma?

Moreno elmélete szerint az ember veleszületetten társas lény, lelki formálódása, viselkedési mintázatának kialakulása a születésétől kezdődően bővülő társas kapcsolatain keresztül történik, s az e folyamat során történt sérülések is hasonló közegben gyógyíthatók.

Új és új közösségekbe kerülve hajlamosak vagyunk a számunkra már ismert, ezért biztonságosnak hitt, de nem mindig célra vezető szerepkörünket magunkkal hurcolni, berögzült viselkedési mintázatainkat ismételni. A csoport, mint közösség jelképezi társas viszonyainkat, lehetőséget ad a környezetünkben keletkező konfliktusaink újrajátszására és újfajta viselkedésmódok kipróbálására.

Moreno szerint a gyermekkorunkban létező, de felnőtté válásunk során a konvencionális elvárások következtében legátlódott spontaneitás és kreativitás újbóli megtalálása a fejlődés kulcsa.

 

Kinek ajánljuk a pszichodrámát?

A pszichodráma széleskörűen használt módszer, az önismeretfejlesztésen túl  alkalmazzák pszichoterápiában, oktatásban és szervezetfejlesztésben is.

Önismereti csoportunkat ajánljuk azoknak,

-          akik mélyebb önismeret, magasabb érzelmi intelligencia elérésére törekszenek,

-          akik nagyobb személyes hatékonyságot szeretnének elérni,

-          akik gyakran úgy érzik, hogy nem, vagy nehezen tanulnak saját hibáikból, bizonyos csapdákba sorozatosan belelépnek,

-          akik cselekedeteik mozgatórugóit jobban meg szeretnék ismerni,

-          akik szeretnének megalapozottabb, jobb döntéseket hozni,

-          akik kiegyensúlyozottabb kapcsolatokra vágynak,

-          akik szeretnék konfliktuskezelési technikáikat javítani,

-          akik valamilyen testi betegségben szenvednek, ami mögött lelki hátteret sejtenek,

-          továbbá ajánljuk segítő hivatású vagy vezető beosztású szakembereknek, akik szeretnék motivációjukat jobban megismerni  és kommunikációs technikájukat fejleszteni,

-          és mindazoknak, akik szeretnék megtapasztalni a spontán, felszabadult játék örömét és átélni saját alkotó aktivitásukat.

 

Mi történik egy pszichodráma foglalkozáson?

A  pszichodráma csoport tagjai egymást korábban nem ismerték, a közös munka céljából találkoznak a foglalkozásokon. A testi és lelki ráhangolódás után a csoporttagok elmondják, hogy aktuálisan milyen téma, kérdés, probléma foglalkoztatja őket és az önként jelentkezők közül kiválasztják a következő játék főszereplőjét. A spontán rögtönzés során a témát hozó csoporttag a pszichodráma színpadán az életből hozott szerepeit újra játszhatja, felismerheti személyiségének eddig számára rejtett dimenzióit, cselekedeteinek mozgatórugóit. Megjelenítheti álmait, vágyait, fantáziáit, kimondatlan gondolatait is. Az általa választott szereplőkkel való cserék segítségével belehelyezkedhet a vele konfliktusban álló személyek helyzetébe, azok nézőpontjából szemlélheti az eseményeket, képes lesz másokat is jobban megérteni és elfogadni.

A játék, az akció kulcseleme a mozgás, általa a probléma egyszerű elmesélésén túl az egész test részt vesz a folyamatban. A megjelenő testérzetekkel segítjük a tudattalanunkban bujkáló emlékek felidézését, a pontosabb megértést.

A színpad teremtette távolság és csoport elfogadó, bizalmi légköre védelmet jelent a játszó személy számára és teret enged a legmélyebb, legfélelmetesebb lelki tartalmak feltárására és új működési formák kockázatmentes kipróbálására is.

A játékban szereplők az adott helyzetbe belehelyezkedve és a nézők a színpadon zajló eseményeket figyelve saját önismeretüket is érintő fontos érzelmi élményekhez jutnak, katarzist élnek át.

Miután befejeződött a játék, a szereplők és a nézők a játék során megélt érzéseiket, a látottakhoz kapcsolódó élményeiket megosztják egymással. A játékos megtapasztalja, hogy nincs egyedül problémájával, érzelmi támogatást kap a csoporttól anélkül, hogy minősítenék, magatartását kritizálnák vagy tanácsokat osztogatnának neki.

 

A pszichodráma csoport keretei

A teljes csoportfolyamat 150- 250 óra, havonta egyszeri, alkalmankénti 10 órás üléssel. Az ülések 10 dramatikus (45 perces órát) tartalmaznak ebédszünettel. Az első két alkalom nyitott, ekkor lehetőség van a módszer, a csoport és a vezetők megismerésére. A második csoportülés végén születik döntés a teljes munkafolyamatban való rendszeres részvételről. Ekkor zárul a csoport, azaz ezután új jelentkezőt már nem veszünk fel. A részvételhez nem szükséges semmiféle előképzettség vagy gyakorlat, egyetlen feltétele az előzetes hatszemközti találkozás vezetőkkel. 

A csoporttagok között nem lehet érzelmi vagy egzisztenciális függőség.  

Minden csoporttag számára kötelező a titoktartás, azaz a csoportban történteket nem mondhatják el másoknak, ez teremti meg a bizalmi légkör alapját.

 

A pszichodráma továbbgondolása

Imrpovizációs színház

A playback színházak előadásain kamaraszínházi térben a nézők interaktavitására építve az általuk felkínált hangulatatokat, érzéseket, álmokat, történeteket jelenítik meg a színészek a játékmester vezetésével improvizáció formájában. A mesélő saját életéből merített élményeit a színészek verbális, pantomim, zene és tánc elemeket is használva mutatják meg a játék során. A témát hozó néző reflektálhat a látottakra, tetszése szerint helyesbítheti azokat.

 

 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK »
© 2014 pszichodramaBudapest.hu | Minden jog fenntartva | KCMS | Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Cookie szabályzat